Menu

Poduzeće KOPIN (ime je složeno iz naziva Kompletno OPremanje INterijera) u skladu sa imenom pruža klijentima usluge osmišljavanja i realizacije prihvaćenih rješenja do pune gotovosti. Stručno vođenje projekata od stvaranja prvobitne ideje do djelomične ili potpune realizacije provodi naš djelatnik diplomirani inženjer arhitekture sa dugogodišnjim iskustvom u projektiranju i izvođenju radova. Prema zahtjevu projekta i želji investitora formira se pod rukovodstvom našeg arhitekta profesionalna i stručna ekipa kooperanata za stolarske, građevinske, obrtničke i druge radove koji se mogu pojaviti u realizaciji. Upravo zahvaljujući takvom pristupu Kopin je kroz protekli period stvorio respektabilnu listu uspješno izvedenih objekata.

Referentnu listu izvedenih objekata pored velikog broja kafića, restorana i drugih ugostiteljskih objekata čine i niz vrlo zahtjevnih i uspješno završenih objekata kao što su hoteli, kuhinje, kongresne i višenamjenske dvorane, dječje igraonice i sl. Dio objekata u kojima smo dali svoj doprinos kroz idejno rješenje, izvođenje radova do pune gotovosti predstavljamo u pojedinim fazama realizacije u rubrici projektiranje.

Hotel Bonavia, Rijeka

Prema idejnom rješenju i 3D animaciji terase Caffe-a Dante, pristupilo se izradi najprije vrlo zahtjevnog poda, a zatim i opremanju navedene terase. Sve faze procesa su prikazane kroz fotografije.

Izrada 3D animacije terase 1Izrada 3D animacije terase 1 Izrada 3D animacije terase 2Izrada 3D animacije terase 2 Izrada 3D animacije terase 3Izrada 3D animacije terase 3 Izrada 3D animacije terase 4Izrada 3D animacije terase 4 Faza izrade 5Faza izrade 5 Faza izrade 6Faza izrade 6 Faza izrade 7Faza izrade 7 Faza izrade 8Faza izrade 8 Novi izgled terase 9Novi izgled terase 9 Novi izgled terase 10Novi izgled terase 10 Novi izgled terase 11Novi izgled terase 11 Novi izgled terase 12Novi izgled terase 12 Novi izgled terase 13Novi izgled terase 13

Hotel Kontinental, Rijeka

Za sagledavanje i kvalitetno rješenje dispozicije opreme na terasi Hotela Kontinental u Rijeci najprije je izrađena 3D animacija terase. Konačna varijanta terase su snimci iste.

Izrada 3D animacije terase 1Izrada 3D animacije terase 1 Izrada 3D animacije terase 2Izrada 3D animacije terase 2 Izrada 3D animacije terase 3Izrada 3D animacije terase 3 Izgled terase nakon izrade 4Izgled terase nakon izrade 4 Izgled terase nakon izrade 5Izgled terase nakon izrade 5 Izgled terase nakon izrade 6Izgled terase nakon izrade 6

Pansion Bellevue, Lopar

Postojeći prostor dijela restorana sa šankom trebalo je osmisliti i napraviti novo rješenje. Nakon rušenja napravljene su idejne sheme prostora a zatim i 3D projekcije istog u nekoliko varijanti da bi omogućili Investitoru da sagleda i odabere njemu najprihvatljivije rješenje. 

Raniji izgled prostora restorana 1Raniji izgled prostora restorana 1 Raniji izgled pogleda na sank 2Raniji izgled pogleda na sank 2 Faza rusenja 3Faza rusenja 3 Faza rusenja 4Faza rusenja 4 Faza rusenja 5Faza rusenja 5 Novo perspektivna shema sanka 6Novo perspektivna shema sanka 6 Novo perspektivna shema kuhinja 7Novo perspektivna shema kuhinja 7 Izrada 3D animacije sanka 8Izrada 3D animacije sanka 8 3D animacija pogled prema pregradi 93D animacija pogled prema pregradi 9 Izrada 3D animacije pogled na sank 10Izrada 3D animacije pogled na sank 10 Izrada 3D animacije pogled na sank 11Izrada 3D animacije pogled na sank 11

Sobe i apartmani - Hotel Padova, Rab

U hotelu Padova u Rabu je u zadnjih nekoliko godina napravljeno je više intervencija na poboljšanju kvaliteta usluge u kojima je i poduzeće Kopin svojim rješenjima učešćem u izvedbi dalo doprinos. Proširena je ponuda sa adaptacijom dijela restoranskog prostora u suvremenu višenamjensku kongresnu dvoranu. Godine 2002 izvršena je adaptacija smještajnog dijela prema našem rješenju prijedloga uređenja sobe. Sa jednostavnim estetskim intervencijama u prostoru restorana dobio se ugodniji osvježen ambijent.

Kongresna dvorana stari izgled 1Kongresna dvorana stari izgled 1 Faza izgradnje 2Faza izgradnje 2 Novi izgled kongresne dvorane 3Novi izgled kongresne dvorane 3 Novi izgled kongresne dvorane 4Novi izgled kongresne dvorane 4 Stari izgled restorana 5Stari izgled restorana 5 Novi izgled restorana 6Novi izgled restorana 6 Novi izgled restorana 7Novi izgled restorana 7 Novi izgled restorana 8Novi izgled restorana 8 Novi izgled restorana 9Novi izgled restorana 9 Novi izgled soba hotela 10Novi izgled soba hotela 10 Novi izgled soba hotela 11Novi izgled soba hotela 11

Caffe bar Lusso

Prostor stare kavane koja je duži niz godina van funkcije trebalo je preurediti i dati joj nova i modernija funkcionalna i estetska rješenja. Radi primjene novih propisa odlučili smo sadržaje caffe bara proširiti i na unutrašnje dvorište objekta i na pomoćne stare dvorišne objekte. Faza rušenja je počistila sve godinama neplanski dograđivane dijelove građevine. Izgradnjom prilagođene građevine dobili su se funkcionalni objedinjeni prostori. Fotografije gotovog objekta pokazuju koliko smo uspjeli sa našim rješenjima. 

Prvobitni izgled 1Prvobitni izgled 1 Prvobitni izgled 2Prvobitni izgled 2 Prvobitni izgled dvoriste 3Prvobitni izgled dvoriste 3 Prvobitni izgled dvoriste 4Prvobitni izgled dvoriste 4 Faza rusenja 5Faza rusenja 5 Faza izgradnje 6Faza izgradnje 6 Faza izgradnje 7Faza izgradnje 7 Faza izgradnje 8Faza izgradnje 8 Faza izgradnje 9Faza izgradnje 9 Faza izgradnje 10Faza izgradnje 10 Caffe Lusso sank 11Caffe Lusso sank 11 Caffe Lusso unutarnji dio 12Caffe Lusso unutarnji dio 12 Caffe Lusso unutarnji dio 13Caffe Lusso unutarnji dio 13 Caffe Lusso unutarnji dio 14Caffe Lusso unutarnji dio 14 Izgled terase nakon izrade 15Izgled terase nakon izrade 15 Izgled terase nakon izrade 16Izgled terase nakon izrade 16 Izgled terase nakon izrade 17Izgled terase nakon izrade 17 Izgled terase nakon izrade 18Izgled terase nakon izrade 18 Izgled terase nakon izrade 19Izgled terase nakon izrade 19

Restoran Leut, Rab

Uspoređujući prijašnji izgled i novo izvedeno stanje restorana Leut na Rabu uočljivo je znatno osvježenje istog, bez gubitka topline i ugodnosti.

Restoran Leut stari izgled 1Restoran Leut stari izgled 1 Restoran Leut stari izgled 2Restoran Leut stari izgled 2 Restoran Leut stari izgled 3Restoran Leut stari izgled 3 Restoran Leut stari izgled 4Restoran Leut stari izgled 4 Restoran Leut novi izgled 5Restoran Leut novi izgled 5 Restoran Leut novi izgled 6Restoran Leut novi izgled 6 Restoran Leut novi izgled 7Restoran Leut novi izgled 7 Restoran Leut novi izgled 8Restoran Leut novi izgled 8

Caffe Akademia

U zadanom prostoru trgovačkog centra bio je izazov osmisliti ugodan i funkcionalan prostor kafea, napravljene su početne  sheme šanka i na kraju je izveden šank u bojama loga proizvođača kave.

Izgled prije 1Izgled prije 1 Nacrt projekta 2Nacrt projekta 2 Novi izgled 3Novi izgled 3 Novi izgled 4Novi izgled 4 Novi izgled 5Novi izgled 5

San Marino, Lopar

Turističko naselje San Marino u Loparu, čini kompleks od nekoliko objekata za smještaj gostiju i centralnog objekta u kojem je smještena kuhinja i restoran na katu a u prizemlju aperitiv bar i a la carte restoran. U novoj turističkoj ponudi javila se potreba za jednom višenamjenskom dvoranom i suvremenom dječjom igraonicom. Napravljeno je projektno rješenje i izgrađena oba prostora sa opremom u prijašnjoj Sali a la carte restorana.

Sala prije rekonstrukcije 1Sala prije rekonstrukcije 1 Sala prije rekonstrukcije 2Sala prije rekonstrukcije 2 Sala prije rekonstrukcije 3Sala prije rekonstrukcije 3 Sala prije rekonstrukcije 4Sala prije rekonstrukcije 4 Polivalentna dvorana 5Polivalentna dvorana 5 Polivalentna dvorana 6Polivalentna dvorana 6 Polivalentna dvorana 7Polivalentna dvorana 7 Djecija igraonica 8Djecija igraonica 8 Djecija igraonica 9Djecija igraonica 9 Djecija igraonica 10Djecija igraonica 10 Djecija igraonica 11Djecija igraonica 11 Djecija igraonica 12Djecija igraonica 12 Djecija igraonica 13Djecija igraonica 13 Terasa hotelskog naselja 14Terasa hotelskog naselja 14

Restoran Anić, Kostrena

Poznati restoran – pizzeria Anić u Kostreni pristupio je rekonstrukciji i obnovi dijela restorana zajedno sa prostorom šanka. Promjena ambijenta a time i ugođaja koji se dobio ovom intervencijom vidljiv je iz fotografija prostora prije rekonstrukcije i poslije. Rekonstrukcijom se dobilo i bolje funkcionalno rješenje prostora.

Restoran Anic prije rekonstrukcije 1Restoran Anic prije rekonstrukcije 1 Restoran Anic prije rekonstrukcije 2Restoran Anic prije rekonstrukcije 2 Restoran Anic poslije rekonstrukcije 3Restoran Anic poslije rekonstrukcije 3 Restoran Anic poslije rekonstrukcije 4Restoran Anic poslije rekonstrukcije 4 Restoran Anic poslije rekonstrukcije 5Restoran Anic poslije rekonstrukcije 5 Restoran Anic poslije rekonstrukcije 6Restoran Anic poslije rekonstrukcije 6

U.O. Artić, Rab

Ugostiteljski obrt Artić u Banjolu na otoku Rabu da bi se prilagodio zahtjevima HACCAP-a i poboljšao ponudu i uslugu odlučio se na temeljitu rekonstrukciju ugostiteljskog objekta-dijela pripreme i šanka u objektu. Kvalitativne razlike vidljive su iz fotografija prostora prije i poslije rekonstrukcije a postiglo se i daleko bolje funkcionalno rješenje.

U.O. ARTIC prije adaptacije 1U.O. ARTIC prije adaptacije 1 U.O. ARTIC prije adaptacije 2U.O. ARTIC prije adaptacije 2 U.O. ARTIC prije adaptacije 3U.O. ARTIC prije adaptacije 3 U.O. ARTIC prije adaptacije 4U.O. ARTIC prije adaptacije 4 U.O. ARTIC prije adaptacije 5U.O. ARTIC prije adaptacije 5 U.O. ARTIC prije adaptacije 6U.O. ARTIC prije adaptacije 6 U.O. ARTIC prije adaptacije 7U.O. ARTIC prije adaptacije 7 U.O. ARTIC novo rjeenje 8U.O. ARTIC novo rjeenje 8 U.O. ARTIC novo rjeenje 9U.O. ARTIC novo rjeenje 9 U.O. ARTIC novo rjeenje 10U.O. ARTIC novo rjeenje 10 U.O. ARTIC novo rjeenje 11U.O. ARTIC novo rjeenje 11 U.O. ARTIC novo rjeenje 12U.O. ARTIC novo rjeenje 12 U.O. ARTIC novo rjeenje 13U.O. ARTIC novo rjeenje 13 U.O. ARTIC novo rjeenje 14U.O. ARTIC novo rjeenje 14

Caffe bar Dionis, Rab

Caffe bar Dionis na otoku Rabu dobio je na udobnosti i poboljšanju ugodnosti unutrašnjeg prostora samo dobrim odabirom novih unutarnjih stolica.

Caffe bar Dionis prije 1Caffe bar Dionis prije 1 Caffe bar Dionis prije 2Caffe bar Dionis prije 2 Caffe bar Dionis prije 3Caffe bar Dionis prije 3 Caffe bar Dionis poslije 4Caffe bar Dionis poslije 4 Caffe bar Dionis poslije 5Caffe bar Dionis poslije 5 Caffe bar Dionis poslije 6Caffe bar Dionis poslije 6 Caffe bar Dionis poslije 7Caffe bar Dionis poslije 7 Caffe bar Dionis poslije 8Caffe bar Dionis poslije 8 Caffe bar Dionis poslije 9Caffe bar Dionis poslije 9

Caffe bar Gradska kavana, Lovran

Gradska kavana Lovran mijenjajući najmoprimce koji su sa sobom odnosili dio pokretne opreme, a svaki novi je donosio i nešto svoje kroz fotografije je dat prikaz nekadašnjeg izgleda kavane, zatečeno stanje sa dobro očuvanom dekoracijom zidova i stropova i novo uređenje koje je poštovalo zatečeni interijerski štih i dopunilo nedostajućim namještajem i opremom.

Gradska kavana Lovran nekad 1Gradska kavana Lovran nekad 1 Gradska kavana Lovran nekad 2Gradska kavana Lovran nekad 2 Prostor sanka nekad 3Prostor sanka nekad 3 Kavana Lovran zateceno stanje 4Kavana Lovran zateceno stanje 4 Kavana Lovran zateceno stanje 5Kavana Lovran zateceno stanje 5 Kavana Lovran zateceno stanje 6Kavana Lovran zateceno stanje 6 Kavana Lovran zateceno stanje 7Kavana Lovran zateceno stanje 7 Sank zateceno stanje 8Sank zateceno stanje 8 Sank zateceno stanje 9Sank zateceno stanje 9 Gradska kavana Lovran novo 10Gradska kavana Lovran novo 10 Gradska kavana Lovran novo 11Gradska kavana Lovran novo 11 Gradska kavana Lovran novo 12Gradska kavana Lovran novo 12 Gradska kavana Lovran novo 13Gradska kavana Lovran novo 13 Gradska kavana Lovran novo 14Gradska kavana Lovran novo 14 Gradska kavana Lovran novo 15Gradska kavana Lovran novo 15 Gradska kavana Lovran sank novo 16Gradska kavana Lovran sank novo 16 Gradska kavana Lovran sank novo 17Gradska kavana Lovran sank novo 17 Gradska kavana sank novo 18Gradska kavana sank novo 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratite nas na: