Menu

Kuhinjske nape za profesionalne ugostiteljske kuhinje

  • 10 Tra

Profesionalne kuhinjske nape su obavezan dio svake profesionalne kuhinje. Kuhinjske nape služe za odvođenje onečišćenog zraka, pare i dima koji nastaju prilikom procesa kuhanja i pečenja. Materijal za izradu kuhinjskih napa je aluminijski ili inox lim. Nape izrađene od inox lima su trajnije i lakše za održavanje. Kuhinjske nape prema poziciji u kuhinji dijele se na stropne i zidne.

  • Stropne profesionalne ugostiteljske kuhinjske nape su predviđene za montažu na strop iznad kuhinjskog toplog bloka (kuhinjske termičke opreme) koja je postavljena u sredinu kuhinje.
  • Zidne kuhinjske nape se montiraju na zid ukoliko je kuhinjska oprema složena uz zid.

Ujedno, profesionalne ugostiteljske nape dijelimo na dva tipa, a to su: klasična i eko napa.

Klasična napa je načinjena od vanjskog omotača na kojem se nalazi sabirni kanal za masnoće, odsisni kanal, rasvjeta i mastolovac u vidu „labirint“ rešetki. Razlika između klasične i eko nape je u tome što su eko nape izrađene sa međuprostorom kroz koji se ubacuje vanjski svježi zrak, kojem se na ulazu sužavanjem kanala povećava brzina strujanja. Zrak se usmjerava na mastolovce čime se smanjuje temperatura istih i povećava učinkovitost u odvajanju masnoća iz usisanog zraka (pare i dima). Ovim postupkom se štiti motor od masnoća koje mogu proći mastolovce, produljuje se vijek trajanja motora i smanjuje mogućnost požara radi taloženja većih količina masti u odvodnim kanalima što je jedan od češćih uzroka požara u ugostiteljskim kuhinjama. Prednost eko nape je i ta što ubacivanjem svježeg zraka stvaramo zonu podtlaka ispod same nape i tako pospješujemo odsis onečišćenog zraka (pare i dima).

 

Pratite nas na: