Menu

Uvjeti za beach bar

  • 18 Ožu

Jedan od najpopularnijeg oblika ljetne usluge na Jadranu su takozvani »beach barovi«, te su napokon regulirani pravilnikom o razvrstavanju i definirani minimalni uvjeti za beach bar. Ugostiteljski objekt smješten na plaži u kojem se najčešće uslužuju pića, razni napici, također mogu se pripremati ili samo usluživati sendviči, slastice i voće.

Beach bar prema propisu mora imati natkriveni točionik, prostor za čuvanje hrane i pića koji može biti u sklopu točionika. Usluživanje prema tom tipu bara se može vršiti u plastičnom, keramičkom ili staklenom priboru odnosno, pribor za višekratnu ili jednokratnu uporabu. U slučaju nepostojanja javnog zahoda u njegovoj neposrednoj blizini, imati kemijski zahod, jedan za žene i jedan za muškarce, koji u potpunosti mora biti ograđen prirodnim ili drugim materijalnom radi uklapanja u okoliš i vizualne skrivenosti kabina. Prostor za usluživanje na otvorenom ugostiteljskog objekta vrste beach bar mora biti natkriven nadstrešnicom ili tendom ili opremljen suncobranima, a može biti opremljen s visokim stolovima sa stolcima ili niskim stolovima i stolcima ili klupama odnosno drugim namještajem prikladnim za duži ili kraći boravak gostiju.

Maksimalna dozvoljena veličina objekata ovakvog tipa je 12 metara kvadratnih i nije potrebna građevna dozvola. Način za dobivanje koncesije je putem zamolbe odnosno zahtjeva gradskom poglavarstvu za dodjelu koncesije na određenoj mikro lokaciji. Nakon što predate zamolbu sastaje se gradsko vijeće koje odlučuje o tome da li da vam dodjeli traženu koncesiju ili ne. Uz zahtjev za dodjelu koncesije potrebno je imati i kratki biznis plan s vizualizacijom (izgledom) traženog objekta, odnosno njegovo uklapanje u postojeće stanje na navedenoj lokaciji.

 

Pratite nas na: