Menu

Radno vrijeme za sve skupine Ugostiteljskih objekata

  • 21 Stu

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može najdulje za 2 sata odlukom produžiti propisano radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze u naseljenim područjima čije je redovno radno vrijeme od 06:00 do 24:00 sata.

Također, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave (gradonačelnik, općinski načelnik) može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog zakonom. Isto tako, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja).

Svi objekti koji su smješteni u zračnim lukama, željezničkim i autobusnim kolodvorima i sl. mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima mogu raditi od 21:00 do 06:00 sati, samo u zatvorenim prostorima, a ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 0:00 do 24:00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji imaju naziv dvije vrste ugostiteljskih objekata npr. vrsta caffe bar i vrsta disco bar, koji se nalaze u naseljenim područjima naselja, mogu u vrsti caffe bar raditi najdulje od 06:00 do 02:00 sata, a u vrsti disco klub mogu raditi do 6:00 sati, s tim da se radno vrijeme jedne i druge vrste ne može preklapati.

Međutim, sukladno navedenom, radno vrijeme jedne i druge vrste ugostiteljskih objekata određuje sam ugostitelj u okviru propisanog radnog vremena, ujedno, svaki je ugostitelj dužan vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu i pridržavati se istaknutoga radnog vremena.

Ukoliko se ugostitelj ne pridržava propisanog radnog vremena; Gospodarski inspektor usmenim će rješenjem, koje će izreći odmah ugostitelju, zabraniti pružanje ugostiteljskih usluga u trajanju od 30 dana od dana izricanja usmenog rješenja. Rješenje se neće ukoliko ugostitelj uplati 30.000,00 kn u državni proračun.

Pratite nas na: