Menu

Kultura posluživanja vina

  • 24 Srp

Nakon našeg bloga o temperaturi vina prilikom posluživanja u ovome blogu ukratko ćemo reći nešto i o kulturi serviranja bijelog i crnog vina.

Bijela vina uvijek prezentiramo gostu i prilikom prezentacije važno je da vino bude u posudi sa ledom, dok u momentu prije otvaranja gostu pružamo i pokažemo informacije o godini proizvodnje, pokažemo etiketu, te navedemo osobine vina. Naravno, vino otvaramo pred gostom, zatim je potrebno pomirisati čep i u slučaju sa čep ima neugodan miris takvo vino ne služimo gostu jer je došlo do kvarenja vina. Ako je vino ispravno onda se gostu ponudi da pomiriše čep, a nakon toga se natoči vino da ga kuša.

Crno vino se služi na sobnoj temperaturi zato što se na taj način dobija optimalan buke (bouquet) vina. Mnogi ugledni restorani prije unaprijed dogovorenih događanja staro vino donesu iz podruma. Vino otvaraju sat vremena prije i pretaču ga (dekantiraju). Ovim postupkom vino se spaja sa zrakom i tek tada postiže najbolji okus i miris. Za pojedinačne goste vino se pretače (dekantira) na pomoćnom stolu. Pretakanjem (dekantiranjem) stvara se talog u boci i ovaj je čin poželjan u posluživanju crnog vina.

Ono što povezuje kulturu posluživanja obje vrste vina je to da u toku predstavljanja boce gostu, konobar je drži jednom rukom za osnovu a drugom za vrat. Poslije toga pristupa se otvaranju boce sa vinom, tako da se najprije uklanja alu-kapica koja se postavlja preko čepa, te se salvetom taj dio obriše i onda vadičepom otvaramo bocu. Konobar prilikom točenja vina stoji na pristojnoj distanci s desne strane od gosta, lijevom rukom povijenom na leđima. Etiketa mora biti vidljiva gostu kojem se toči vino i posljednji se poslužuje onaj koji je naručio vino.

Pratite nas na: