Menu

Protupožarna zaštita u ugostiteljskim objektima

  • 28 Lip

Ono što svaki ugostiteljski objekt mora imati na vidnom mjestu odnosno blizu ulaza u sam objekt jesu upute u slučaju nastanka požara, te plan ugostiteljskog objekta na kojemu su označena mjesta sa smještenim vatrogasnim aparatom, stubištem i izlaznim putovima, kao i mjesta na kojim je smještena glavna sklopka  napajanja ugostiteljskog objekta te glavni zatvarač za brzo zatvaranje dovoda plina, mjesto isključenja sustava ventilacije i smještaja vatrodojavne centrale, kao i instalacije i prostor povećanog rizika za nastanak požara.

Objekti površine od 500m2 mora imati unutarnju i vanjsku hidrantsku mrežu za gašenje požara, obavezno se mora nalaziti odgovarajući broj vatrogasnih aparata -  ne manje od dva vatrogasna aparata na svakom katu ugostiteljskog objekta, a najveća udaljenost između mjesta na kojem je smješten vatrogasni aparat i mjesta na kojem se može zateći osoba u slučaju požara ne smije biti veća od 25 m i najveća masa sredstava za gašenje vatrogasnog aparata koji se smije koristiti za zaštitu od požara u ugostiteljskom objektu je 6 kg, izuzev u pomoćnim prostorijama.

Osim opće u obaveznu rasvjetu ubrajamo sigurnosnu (pomoćna i panik) rasvjetu. Pomoćna rasvjeta mora osvjetljavati prostoriju u kojoj je izvedena minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje dva sata po uključenju. Panik rasvjeta mora osvjetljavati prostor izlaza minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje dva sata po uključenju. Sigurnosna se rasvjeta obavezno pregledava prije glavne turističke sezone.

Nadalje, sustav ventilacije veoma je bitan u slučaju požara kako bi spriječio ulaz produkata izgaranja u prostor izlaznih putova. Bitno je naglasiti da se ventilacijski kanali moraju čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka tri mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.

I za kraj ugostiteljski objekt mora biti projektiran na način da dužina slijepog hodnika ne prelazi 10 m, a dužina pristupnog prostora može iznositi najviše 35 m, kao i vrata na izlaznim putovima koja se moraju otvarati u smjeru izlaza i svaki ugostiteljski objekt koji ima vise od III kata mora imati najmanje jedno sigurnosno stubište.

Pratite nas na: