Menu

Knjiga žalbi

  • 12 Lip

Vođenje knjige žalbi odvija se u svim objektima u kojima se pružaju ugostiteljske ili turističke usluge. iznimno jednu knjigu žalbi može voditi ugostitelj za više ugostiteljskih objekata vrste soba i/ili apartman, odnosno iznajmljivač. Knjiga žalbe mora biti na pristupačnom odnosno istaknutom mjestu za gosta. Obavijest o vođenju knjige žalbi i o mjestu gdje se nalazi, mora se istaknuti i na cjenicima odnosno jelovnicima, te u „kućnom redu“ na jezicima na kojima su sastavljeni. Knjiga žalbi mora se čuvati najmanje godinu dana nakon njezinog popunjena.

Svaki gost koji napiše pritužbu u knjigu žalbe bilo kojeg ugostiteljskog objekta po sastavljanju prigovora ugostitelj mora predati kopiju osobi koja je sastavila prigovor, a nakon toga u roku od 5 dana izjavljenog prigovora drugu kopiju dostaviti nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata. Osim toga u roku od 15 dana ugostitelj je dužan odgovoriti na prigovor, te istovremeno dostaviti kopiju odgovora nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata. Ukoliko se u tom roku ne sastavi odgovor najkasnije u roku od pet dana od dana isteka toga roka mora se izvijestiti nadležnu ispostavu područne jedinice Državnog inspektorata s obrazloženjem zbog čega nije odgovoreno u roku. Alternativa je i da se može odgovoriti podnositelju prigovora i usmeno. Ukoliko to podnositelj prigovora prihvati to će se zabilježiti i potvrditi potpisima odgovorne osobe i podnositelja prigovora u rubrici „Primjedba“ knjige žalbi. Bitno je još napomenuti da se pisani odgovor na podneseni prigovor sastavlja se na jeziku na kojem je napisan prigovor u knjizi žalbi, ili na engleskom, njemačkom, talijanskom odnosno francuskom jeziku.

Pratite nas na: